Rezervační a storno podmínky

Rezervační záloha a doplatek ceny pobytu

Při závazné objednávce pobytu je splatná záloha ve výši 30% ze sjednané ceny ubytování, a to převodem na bankovní účet na základě vystavené zálohové faktury. Doplatek sjednané ceny se hradí před příjezdem bankovním převodem nebo hotově.

Ostatní podmínky a pravidla:

  • check-in je od 15:00 hodin
  • check-out je do 10:00 hodin v hlavní sezóně nebo do 13:00 mimo hlavní sezónu u víkendových pobytů s odjezdem v neděli pokud to okolnosti umožňují
  • minimální doba ubytování mimo sezónu jsou 3 noci (obvykle čtvrtek až neděle).
  • hlavní zimní sezóna je od 30.01 do 28.02 a minimální doba ubytování v průběhu zimních prázdnin je 7 nocí.
  • hlavní letní sezóna je od 28.06 do 31.08 a minimální doba ubytování v průběhu letních prázdnin je 7 nocí.
  • provozovatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí
  • hostům není dovoleno uchovávat sportovní nářadí a jiné předměty ve vnitřních prostorách chalupy nebo apartmánu, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo, zejména se jedná o bicykly, lyže a snowboardy
  • parkování je možné pouze na vyhrazeném parkovišti u objektu
  • ve vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření
  • ve vnitřních prostorách platí zákaz nošení venkovní obuvi

Storno podmínky

0-30 dní před nástupem na pobyt záloha je nevratná*
30-60 a více dní před nástupem na pobyt 50% ze zaplacené zálohy je vratných
60 a více dní před nástupem na pobyt 100% ze zaplacené zálohy je vratných

*) po dohodě lze rezervační poplatek 1x zdarma přesunout na jiný termín
Storno zasílejte výhradně písemnou formou na emailovou adresu
info@valasskechalupy.cz

Další ujednání
Ubytovatel je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:
Pokud klient pobyt/zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou jiné důvodné okolnosti.
Ubytovatel může hostovi ukončit pobyt, a to bez finanční náhrady v případě, že hrubým způsobem poruší domovní řád, taktéž může žádat finanční kompenzaci za škody jím způsobené. O výši kompenzace rozhoduje Ubytovatel.
V případě zrušení pobytu Ubytovatelem z důvodů jiných událostí se storno poplatek neúčtuje.

Klient není oprávněn uplatňovat vůči Ubytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky kvůli vynucenému stornu rezervace.

Jurisdikce
Všechny eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany Ubytovatele včetně souvisejících služeb ubytovacího zařízení se řídí českým právním řádem a budou řešeny příslušným soudem v místě sídla Ubytovatele, bez ohledu na sídlo/bydliště Klienta.

Veškeré sporné otázky bude Ubytovatel a Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2013.